04:10 PM 11/04/2016  Lượt xem: 2560
Ngày 07/4/2016 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Thống kê báo cáo kết quả cuộc Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS và kế hoạch tiếp nhận, tổ chức công bố kết quả Điều tra. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê.

 03:07 PM 08/04/2016  Lượt xem: 2828
Ngày 31/3/2016, tại Ủy ban Dân tộc, đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã làm việc với tập thế Lãnh đạo Trường Cán bộ dân tộc (CBDT) về các hoạt động của Trường.

 04:11 PM 29/03/2016  Lượt xem: 2132
Ngày 28/3/2016, Ủy ban Dân tộc tổ chức họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 12 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 13 tháng 3/2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Sơn Minh Thắng, Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT.

 04:11 PM 25/03/2016  Lượt xem: 1929
Ngày 22/3/2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã chủ trì cuộc họp về công tác xây dựng cơ bản. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng Ủy ban.

 10:43 AM 11/03/2016  Lượt xem: 1964
Ngày 22/2/2016, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì họp giao ban về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08 năm 2016. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị.

 04:11 PM 09/03/2016  Lượt xem: 1451
Ngày 07/3/2016, Ủy ban Dân tộc tổ chức giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tháng 02 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Sơn Minh Thắng, Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Sơn Phước Hoan, Lê Sơn Hải và đại diện đầy đủ Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc.

 04:11 PM 06/03/2016  Lượt xem: 1668
Ngày 01 tháng 3 năm 2016, đồng chí Sơn Minh Thắng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Vụ trưởng các Vụ, đơn vị: Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp, Địa phương I, Văn phòng Ủy ban và tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Dân tộc thiểu số (DTTS).