04:18 PM 22/08/2015  Lượt xem: 1537
Ngày 17/8/2015, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT - Trưởng Ban Tổ chức diễu hành khối 54 dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam đã chủ trì cuộc họp giữa Vụ Dân tộc Thiểu số, Vụ Tuyên truyền, Văn phòng Ủy ban và Nhà khách Dân tộc về việc triển khai công tác diễu hành 54 dân tộc tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).

 09:20 AM 17/08/2015  Lượt xem: 1988
Ngày 17/8/2015, đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 33. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin.

 09:19 AM 10/08/2015  Lượt xem: 2211
Ngày 10/8/2015, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 32. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Địa phương I, Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin.

 04:22 PM 03/08/2015  Lượt xem: 1621
Ngày 27/7/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thường trực Lãnh đạo Ủy ban tháng 7/2015 đã chủ trì họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 30 (từ ngày 20 – 24/7/2015).

 09:19 AM 03/08/2015  Lượt xem: 1907
Ngày 03/8/2015, đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Thường trực Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tháng 7 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2015.

 04:38 PM 16/07/2015  Lượt xem: 2035
Ngày 09/7/2015, thừa ủy quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì họp giữa các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban với Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch về công tác PCCC và công tác quản trị, phục vụ tại trụ sở UBDT số 141, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

 04:22 PM 16/07/2015  Lượt xem: 1613
Ngày 10/7/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng về một số nội dung liên quan đến xem xét bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.