03:59 PM 25/05/2015  Lượt xem: 1830
Ngày 25/5/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần từ ngày 18 - 22/5/2015.

 04:00 PM 19/05/2015  Lượt xem: 1573
Ngày 18/5/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần từ ngày 11/5/2015 đến ngày 15/5/2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 21.

 04:00 PM 16/05/2015  Lượt xem: 1255
Ngày 11/5/2015, tại Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 04/5 - 08/5/2015.

 04:00 PM 07/05/2015  Lượt xem: 1374
Ngày 04/5/2015, đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì buổi họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 27/4 - 03/5/2015.

 01:57 PM 20/04/2015  Lượt xem: 1853
Ngày 20/4/2015, đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 13/4/2015 đến ngày 17/4/2015.

 01:56 PM 14/04/2015  Lượt xem: 1778
Ngày 13/4/2015, đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương chủ trì cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 06/4/2015 đến ngày 10/4/2015.

 09:57 AM 07/04/2015  Lượt xem: 1683
Ngày 06/4/2015, đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 30/3 - 03/4/2015.