04:40 PM 16/06/2015  Lượt xem: 1594
Ngày 08/6/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 23/2015 (từ ngày 01 - 05/6/2015).

 04:00 PM 01/06/2015  Lượt xem: 2450
Ngày 01/6/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015.

 04:00 PM 28/05/2015  Lượt xem: 1532
Ngày 28/5/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về cơ chế, chính sách đặc thù và kế hoạch thực hiện Đề án Thành lập Học viên Dân tộc.

 03:59 PM 25/05/2015  Lượt xem: 2109
Ngày 25/5/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần từ ngày 18 - 22/5/2015.

 04:00 PM 19/05/2015  Lượt xem: 1726
Ngày 18/5/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần từ ngày 11/5/2015 đến ngày 15/5/2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 21.

 04:00 PM 16/05/2015  Lượt xem: 1346
Ngày 11/5/2015, tại Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 04/5 - 08/5/2015.

 04:00 PM 07/05/2015  Lượt xem: 1464
Ngày 04/5/2015, đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì buổi họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 27/4 - 03/5/2015.