04:18 PM 25/01/2015  Lượt xem: 1819
Ngày 21/01/2015, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015; cùng dự có đại diện Văn phòng Ủy ban.

 04:19 PM 10/01/2015  Lượt xem: 1805
Ngày 05/1/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì họp giao ban về Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 01/2015 (từ ngày 29/12/2014 - 02/01/2015).

 04:20 PM 05/01/2015  Lượt xem: 1623
Ngày 29/12/2014, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 52 (từ ngày 22 - 26/12/2014).

 04:20 PM 28/12/2014  Lượt xem: 1783
Ngày 22/12/2014, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì họp giao ban về Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 51 (từ ngày 15 – 19/12/2014).

 04:21 PM 14/12/2014  Lượt xem: 1849
Ngày 09/12/2014, tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 49 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2014.

 04:21 PM 30/11/2014  Lượt xem: 1855
Ngày 24 tháng 11 năm 2014, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 47 (từ ngày 17/11 đến ngày 21/11/2014). Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng và đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Dân tộc Thiểu số, Trung tâm Thông tin. Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo công tác tuần thứ 47 (từ ngày 17/11 đến ngày 21/11/2014), báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban năm 2014; Thường trực HĐTĐKT báo cáo tờ trình hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2014; theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị dự họp, đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan kết luận như sau:

 04:22 PM 26/11/2014  Lượt xem: 1930
Ngày 17 tháng 11 năm 2014, đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã làm việc với Viện Dân tộc. Tham dự buổi làm việc có tập thể Lãnh đạo Viện và đại diện một số phòng của Viện Dân tộc, đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban.