04:39 PM 30/10/2014  Lượt xem: 1806
Nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2014 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014, của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Trong tháng 10/2014, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Giàng Seo Phử đã phát động đợt thi đua nước rút từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2014 với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các Vụ, đơn vị, tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014”.

 04:13 PM 27/10/2014  Lượt xem: 2421
Ngày 27 tháng 10 năm 2014, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 43. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng và đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 03:59 PM 20/10/2014  Lượt xem: 1904
Ngày 20/10/2014, thừa ủy quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 42. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng và đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của UBDT.

 03:01 PM 09/09/2014  Lượt xem: 1913
Nhân dịp Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc (9/9/1999 – 9/9/2014), chiều ngày 9/9/2014, tại UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đã dự Lễ Kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo. Cổng Thông tin Điện tử Ủy ban Dân tộc xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử tại buổi Lễ.

 02:13 PM 31/08/2014  Lượt xem: 1723
Năm 2014 là năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, xác định là bước đột phá mới trong xây dựng cơ chế giảm nghèo nhanh và bền vững cải thiện cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 02:37 PM 25/08/2014  Lượt xem: 1871
Trong tuần 34 (từ ngày 18-22/8/2014), Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 02:36 PM 17/08/2014  Lượt xem: 1921
Trong tuần 33 (từ ngày 11-15/8/2014), Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau: