Mường Nhé phát triển Đảng ở những bản, cụm dân cư chưa có đảng viên

02:55 AM 01/10/2010 |   Lượt xem: 2765 |   In bài viết | 
Năm 2002, Đảng bộ huyện Mường Nhé còn 84/112 bản, cụm dân cư chưa có đảng viên. 100% bản, cụm dân cư chưa có đảng viên đều là những bản, cụm dân cư người dân tộc Mông di cư từ nơi khác đến nên việc thẩm tra lý lịch đối tượng đảng gặp nhiều khó khăn (tổ chức cơ sở đảng nơi sinh sống cũ của người xin vào đảng không xác nhận lý lịch vì lý do di chuyển tự do, chưa được sự nhất trí của chính quyền địa phương...). Thực tế này dẫn tới công tác phát triển đảng ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn. Từ đó, việc triển khai chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Trước thực trạng đó, đảng bộ huyện đề ra nhiều biện pháp cụ thể từng bước phát triển Đảng tại bản, cụm dân cư chưa có đảng viên.

Sau ngày thành lập Đảng bộ, Huyện ủy ra Nghị quyết chuyên đề phát triển đảng viên tại các bản, cụm dân cư, trường học, trạm y tế chưa có đảng viên. Trên cơ sở Nghị quyết, Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc phụ trách các bản, cụm dân cư chưa có đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể công tác đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên. Đối với những bản, cụm dân cư không có quần chúng đủ tiêu chuẩn phát triển đảng viên theo đúng quy định (quần chúng phát triển đảng phải có trình độ từ THCS trở lên...) thì chi, Đảng bộ phụ trách có trách nhiệm lựa chọn quần chúng ưu tú, tích cực trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, vận dụng quy định của Đảng trong việc phát triển đảng viên tại những vùng sâu, xa. Bên cạnh đó, Huyện ủy giao nhiệm vụ cho thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy, mỗi người phụ trách công tác Đảng tại một số bản, cụm dân cư chưa có đảng viên. Đôn đốc các chi, đảng bộ trên địa bàn xây dựng nghị quyết phát triển đảng viên từng năm và toàn khóa. Thường vụ Huyện ủy giao cho Huyện đoàn phân công các chi đoàn vững mạnh thuộc khối cơ quan, đoàn thể kết nghĩa, giúp cơ sở đoàn phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt; chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, đoàn thanh niên... thông qua các hoạt động thực tiễn lựa chọn quần chúng ưu tú, tích cực giới thiệu đối tượng Đảng. Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với Đảng Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường, bổ sung cán bộ biên phòng vào cấp ủy Đảng tại các xã biên giới để tư vấn giúp xã xây dựng củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Cán bộ, chiến sĩ biên phòng là đảng viên luân phiên nhau cắm tại các bản, cụm dân cư chưa có đảng viên để phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Huyện ủy giao nhiệm vụ cho ngành Giáo dục - Đào tạo huyện bố trí giáo viên là đảng viên cắm tại các bản, cụm dân cư chưa có đảng viên, ngoài nhiệm vụ dạy học, những đảng viên này phối hợp cùng cấp ủy cơ sở đảng và các tổ chức chính trị, xã hội bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tích cực phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng...

Thực hiện nhiều giải pháp phát triển đảng viên, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Mường Nhé đã phát triển đảng viên tại 40 bản, cụm dân cư chưa có đảng viên. Hiện, trên địa bàn huyện Mường Nhé còn 60/151 (39,7%) bản, cụm dân cư chưa có đảng viên chủ yếu tập trung tại các bản, cụm dân cư dân tộc Mông di cư về huyện vào cuối những năm 90 thế kỷ trước. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ (2010 - 2015) đề ra mục tiêu: Chú trọng xây dựng, củng cố phát triển Đảng, đồng thời mỗi năm Đảng bộ huyện phát triển đảng viên ở ít nhất 10 bản, cụm dân cư chưa có đảng viên.

Mạnh Thắng Nguồn: Báo Điện Biên Phủ [TT: N.T.P]