Tiếp tục cấp miễn phí báo chí cho vùng khó khăn hết năm 2010

10:10 AM 13/10/2010 |   Lượt xem: 2402 |   In bài viết | 
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, từ năm 2011 việc cấp báo, tạp chí sẽ thực hiện theo hướng: Ngân sách nhà nước chỉ cấp tiền đặt hàng trực tiếp 3 - 5 ấn phẩm báo chí có nội dung thiết thực và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng, phù hợp với nhu cầu của đại đa số đồng bào thiểu số, miền núi, người nghèo, để cấp cho các xã thuộc các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Trước ngày 30/10/2010, Ủy ban Dân tộc phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xây dựng Đề án cấp (không thu tiền) báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015; trong đó, cần phối hợp với các địa phương liên quan xác định rõ tên của 3 - 5 ấn phẩm báo chí để Nhà nước đặt hàng, cấp cho các xã thuộc các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Cũng trong thời hạn trên, Bộ Tài chính cần khẩn trương hoàn thành Đề án đổi mới cơ chế tài chính cho báo chí; đồng thời, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các địa phương xác định rõ mức kinh phí cấp cho các xã để hỗ trợ đặt mua theo nhu cầu.

Hiện có tổng cộng hơn 20 ấn phẩm của nhiều tòa soạn được xuất bản, phát hành với hơn 166 triệu tờ phục vụ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn như: Chuyên đề "Nhi đồng măng non" của Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), Báo "Nông thôn ngày nay" của Hội Nông dân Việt Nam...

Nhà nước cấp (không thu tiền) một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng này.

Quốc Hà (Nguồn: Công văn số 6778/VPCP-KGVX)