1.200 tỷ đồng hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho nông thôn, miền núi

09:45 AM 13/10/2010 |   Lượt xem: 2538 |   In bài viết | 
Mục tiêu cụ thể của Chương trình là đến 2015, chuyển giao và ứng dụng ít nhất 900 công nghệ tiên tiến và tiến bộ kỹ thuật mới vào các khâu: sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn và miền núi và hải đảo.

Ngoài ra, Chương trình cũng sẽ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai dự án cho ít nhất 1.000 lượt cán bộ quản lý ở địa phương; Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho ít nhất 1.800 cán bộ kỹ thuật địa phương và 40.000 nông dân để có một mạng lưới cộng tác viên trực tiếp ở địa phương, những người thường xuyên bám sát địa bàn giúp nông dân tiếp tục triển khai dự án khi cán bộ chuyển giao công nghệ đã rút khỏi địa bàn.

Chương trình sẽ được thực hiện từ 2011 - 2015 với kinh phí dự kiến là 1.200 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2010.

Theo Báo ĐCS