Lào Cai: Giảm nghèo bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá

09:46 AM 13/10/2010 |   Lượt xem: 2062 |   In bài viết | 
Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai nội dung, nhiệm vụ của từng dự án, đồng thời phối hợp với các ngành xây dựng cơ chế, chính sách của từng đề án trình UBND tỉnh phê duyệt và xây dựng hướng dẫn liên ngành để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các chính sách của đề án đã được duyệt, hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách để cụ thể hóa giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hàng năm cho các ngành, địa phương.

Hiệu quả rõ nét nhất là nhân dân nắm được quy trình kỹ thuật canh tác mới, sản xuất truyền thống được thay thế bằng đầu tư thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại giá trị kinh tế cao như: Sản xuất hạt giống lúa F1, giá trị thu nhập bình quân 40 triệu đồng/ha; rau an toàn 60 triệu đồng/ha; hoa hàng hóa 100 triệu đồng/ha; thuốc lá 30 triệu đồng/ha... Các địa phương căn cứ vào đặc điểm sinh thái, đất đai, khí hậu, lao động và tiềm năng, lợi thế của từng vùng để bố trí lại cơ cấu mùa vụ, hướng dẫn nông dân đưa những giống cây - con mới có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất để nâng cao thu nhập, tăng nhanh sản lượng lương thực, thực phẩm. Trong 5 năm, tỉnh Lào Cai đã thực hiện sản xuất tăng vụ trên đất 1 vụ lúa được 6.236 ha, đạt 125% mục tiêu dự án; vùng cao Bát Xát, Mường Khương… hình thành nhiều vùng sản xuất giống lúa hàng hóa chất lượng cao như: Séng cù, Bắc thơm...; vùng thấp, phong trào trồng cây vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính (gần 3.000 ha) ở nhiều địa phương trong tỉnh: Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn...

Vùng sản xuất hạt giống lúa F1 được nhân dân Quang Kim, Bản Qua, Cốc San (Bát Xát); Võ Lao (Văn Bàn); Phú Nhuận (Bảo Thắng) tham gia từ nhiều năm nay, không chỉ giúp nông dân tiếp cận với quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa mà còn giúp đồng bào có thu nhập cao gấp 2 - 3 lần so với cấy lúa thường. Đến năm 2010, toàn tỉnh có trên 160 ha đất chuyên sản xuất giống lúa, sản lượng đạt trên 350 tấn hạt giống các loại, đáp ứng được 60% nhu cầu giống lúa lai cho sản xuất toàn tỉnh. Dự án trồng chè mới, sử dụng các giống chè chọn lọc, chất lượng cao, đến hết năm 2009 toàn tỉnh đã trồng 1.182 ha, dự kiến năm 2010 trồng 255 ha để toàn tỉnh có 1.437 ha chè trồng mới, đạt 144% mục tiêu đề án; Các cơ sở, nhà máy chế biến chè đảm bảo thu mua, tiêu thụ nguyên liệu chè ổn định cho nông dân.

Đối với dự án sản xuất rau an toàn, hoa hàng hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành quy hoạch phát triển vùng sản xuất rau an toàn và hoa hàng hóa đến năm 2015, đây là cơ sở quan trọng để kêu gọi các tổ chức kinh tế vào đầu tư sản xuất theo quy trình công nghệ cao. Cây thuốc lá hiện nay có thị trường tiêu thụ ổn định với số lượng lớn, xác định được lợi thế đó, năm 2009 tỉnh Lào Cai xây dựng xong quy hoạch vùng trồng thuốc lá đến năm 2020, đồng thời chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn NQ30a, 135, Ngân hàng Phát triển... cùng với doanh nghiệp và người nông dân đầu tư hợp tác để tổ chức trồng, chế biến và tiêu thụ. Đến hết năm 2009, diện tích trồng thuốc lá đạt 250,7 ha, sản lượng đạt trên 600 tấn lá khô, đầu tư xây 630 lò sấy. Kế hoạch năm 2010, toàn tỉnh trồng 858 ha, xây mới 500 lò sấy thuốc lá.

Phát triển chăn nuôi trong những năm qua tuy bị ảnh hưởng của thiên tai, rét đậm, rét hại kèm theo dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhưng chăn nuôi của Lào Cai vẫn có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc hàng năm đạt 9,34%, nhiều địa phương chú trọng chỉ đạo quy hoạch đồng cỏ, xây dựng các mô hình trồng cỏ chăn nuôi; Phát triển thủy sản đã tập trung vào những sản phẩm có thế mạnh, giá trị kinh tế cao như: Tôm càng xanh, chép lai, rô phi đơn tính ở các huyện vùng thấp; Nuôi cá tầm, cá hồi vân nước lạnh ở các xã vùng cao... 5 năm qua đã chuyển đổi 243 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản, nâng diện tích ao, hồ toàn tỉnh lên 1.710 ha năm 2010, vượt 14% mục tiêu đề án.

Sau 5 năm thực hiện đề án chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, làm thay đổi tư duy của người nông dân theo cách sản xuất mới, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, tạo đà để kinh tế nông nghiệp Lào Cai phát triển mạnh trong những năm tiếp theo.

Theo Cổng thông tin điện tử Lào Cai