Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang thăm chúc mừng lễ Dônta

03:24 AM 13/10/2010 |   Lượt xem: 1626 |   In bài viết | 

Tại các nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các vị sư sãi, à cha cùng đồng bào dân tộc khmer vui đón lễ Đônta trong không khí đầm ấm, đoàn kết và hạnh phúc. Trong những năm qua việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc khmer luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện tốt. Nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế được đầu tư ở hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn đã phát huy hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống đồng bào dân tộc được nâng lên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đồng bào dân tộc khmer cùng các đồng bào dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tích cực lao động sản xuất, tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương, trong đó quan tâm đến phong trào học tập để nâng cao dân trí góp phần giảm nghèo nâng cao đời sống.

Thay mặt các sư sãi, à cha, Hòa thượng Chau Cắt chùa Mỹ Á và Hòa thượng Chau Ty- chùa Sòai So bày tỏ cảm ơn đối với Đảng, Nhà nước đã quan tâm chăm lo đời sống đồng bào khmer, qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời tiếp tục vận động đồng bào khmer chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo TL Nguồn: Cổng thông tin điện tử An Giang