Cần tăng thời lượng học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

04:03 AM 26/10/2010 |   Lượt xem: 2588 |   In bài viết | 

Theo đánh giá của Bộ GD và ÐT, chất lượng dạy và học tiếng Việt cho HSDTTS trong nhà trường ở các địa phương trong cả nước còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp; dẫn đến việc tiếp thu kiến thức, chất lượng học tập của HSDTTS giảm sút, thấp kém. Tỷ lệ HSDTTS yếu tiếng Việt, không đáp ứng việc tiếp thu kiến thức trên lớp học ở bậc tiểu học ở nhiều địa phương là từ 10 đến 12%.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu thống nhất ý kiến, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp. Trước hết, tập huấn cho giáo viên thành thục các kỹ thuật dạy tiếng Việt, gắn với nâng cao trách nhiệm cam kết của giáo viên thông qua nghiệm thu chất lượng học tiếng Việt của HSDTTS. Cần tăng thời lượng học tiếng Việt, cụ thể là: dạy nói tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo bốn đến năm tuổi, dạy tiếng Việt trong hè cho trẻ trước khi vào học lớp một theo chương trình dự án PEDC, xây dựng môi trường tiếng Việt cho HSDTTS, áp dụng cách dạy song ngữ (tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ) thông qua nhân viên trợ giảng là người dân tộc bản địa...

PV Nguồn: nhandan.org.vn