Đời sống văn hóa: Nền tảng cho xóa đói giảm nghèo ở Mù Cang Chải

02:13 AM 30/10/2010 |   Lượt xem: 1388 |   In bài viết | 
 Phong trào xây dựng đời sống văn hoá đã lan rộng, người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, thu nhập bình quân đạt 3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 54,3%.

Đời sống văn hoá tinh thần của người dân ngày càng được quan tâm, 60% hộ dân có các phương tiện nghe nhìn, trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đặc biệt việc thực hiện nếp sống văn hoá mới trong việc cưới, việc tang và các lễ hội được cải tiến phù hợp với những quy định chung.


Thanh Tân (Nguồn: Báo Yên Bái)