Hơn 18,7 nghìn lớp học chuẩn bị dạy tiếng phổ thông cho học sinh dân tộc thiểu số

10:28 AM 02/11/2010 |   Lượt xem: 2239 |   In bài viết | 

Trong đó, từ năm học 2006-2007 đến nay, dự án đã triển khai hơn 18,7 nghìn lớp học chuẩn bị dạy tiếng phổ thông cho hơn 267,8 nghìn học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, chương trình dự án cũng triển khai xây mới và nâng cấp hơn 19,7 nghìn phòng học, hơn 10,5 nghìn nhà vệ sinh, cung cấp sách giáo khoa cho hơn 1,178 triệu học sinh trường học... vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Ðáng chú ý, chương trình dự án đã góp phần giúp cho hơn 70% giáo viên ở các điểm trường vùng khó khăn áp dụng phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, đồng thời cải tiến công tác giảng dạy và hỗ trợ giáo viên ở hơn 18 nghìn điểm trường... góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục vùng khó khăn vươn lên.

(Nguồn: Báo Nhân dân điện tử)