Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Nông phát triển bền vững

03:32 AM 11/11/2010 |   Lượt xem: 1567 |   In bài viết | 
Ngày 9/11/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh và Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) Kanayo Nwanze đã ký kết Hiệp định tài trợ gồm một khoản vay ưu đãi và vốn viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị là 13,13 triệu Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tương đương 19,9 triệu USD.

Số vốn này dùng cho dự án phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông.

Dự án nhằm thay đổi các phương thức sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện điều kiện của các công trình cơ sở hạ tầng theo phương thức có sự tham gia của cộng đồng.

Mục tiêu tổng quát của dự án là hỗ trợ cải thiện bền vững đời sống của các hộ gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ.

UBND tỉnh Đắk Nông là cơ quan chủ quản và chỉ đạo việc thực hiện dự án. Dự án có sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng NNPTNT và được thực hiện trong 5 năm.

Huy Thắng (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)