Xã Suối Giàng (Văn Chấn): Ra mắt khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường

02:15 AM 25/11/2010 |   Lượt xem: 3563 |   In bài viết | 

Thôn Giàng B hiện có 72 hộ với 325 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm 78%. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thôn Giàng B đã đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nhân dân tích cực vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, ăn ở hợp vệ sinh.

Được sự giúp đỡ của MTTQ tỉnh, MTTQ huyện Văn Chấn và xã Suối Giàng, thôn Giàng B đã thành lập ban chỉ đạo và tổ chức cho nhân dân ký cam kết xây dựng khu dân cư điển hình tự quản bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động mọi người dân tích cực phát triển kinh tế, thực hiện “3 xanh” (xanh rừng, xanh ruộng, xanh nương rẫy), không tái trồng cây thuốc phiện, không chặt phá rừng, giữ gìn nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, không thả rông gia súc, gia cầm, không có các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, ăn ở hợp vệ sinh, thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm...

Đây là khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường thứ 2 của huyện Văn Chấn.

Nguyễn Nghĩa (Nguồn: Báo Yên Bái)