Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên

09:46 AM 18/01/2011 |   Lượt xem: 2490 |   In bài viết | 
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, các cử tri đánh giá cao kết quả của kỳ họp, đặc biệt là các phiên chất vấn sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và có nhiều đổi mới…

Cử tri kiến nghị một số vấn đề như ưu tiên bố trí vốn hàng năm để đầu tư cho ATK Định Hóa, tiếp tục chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề...

Phát biểu với cử tri, Tổng Bí thư khẳng định những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới trong hơn 20 năm qua của đất nước, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn gần đây của thế giới, vị thế của nước ta ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế…

Những mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong 5 năm tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng đề đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Huyện Định Hoá phải cụ thể hóa bằng các giải pháp để chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; huy động mọi tiềm lực để đầu tư, khai thác hiệu quả hệ thống di tích lịch sử ATK để góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội và giáo dục truyền thống cách mạnh cho các thế hệ trẻ.

Tỉnh và huyện cần liên kết phát triển du lịch với các địa phương khác trong cả nước nhằm tạo đà cho phát triển kinh tế.

Tỉnh Thái Nguyên và huyện Định Hóa chú trọng công tác giáo dục và đào tạo, dạy nghề, coi đây là giải pháp đột phá để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng ở huyện Định Hoá; đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình - trung tâm ATK trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã đến thăm Hợp tác xã công nghiệp và vận tải Chiến công; tiếp xúc với công nhân làm việc trong khu công nghiệp Sông Công của tỉnh Thái Nguyên.

Theo Đỗ Nguyên (www.chinhphu.vn)