Cô gái vinh dự là đại biểu trẻ dự Đại hội Đảng XI

09:31 AM 18/01/2011 |   Lượt xem: 2832 |   In bài viết | 
Vương Thị Mị tâm sự: "Được bầu là đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tôi cảm thấy thật vinh dự, tự hào và trách nhiệm cũng rất lớn. Đây còn là niềm vui, niềm tự hào của bà con trong xã Hùng Lợi quê tôi."

Là đại biểu trẻ của tỉnh Tuyên Quang, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Vương Thị Mị tự hào bởi tiếp nối truyền thống vinh quang của thế hệ đảng viên trẻ hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu, nguyện cống hiến cho lý tưởng cao cả của Đảng.

Công tác tại văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Hùng Lợi, Mị cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, chương trình đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc miền núi như Chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình tại các xã, thôn, bản miền núi đã được đầu tư nâng cấp như nhà văn hóa, kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn... Nhờ vậy, đời sống đồng bào dân tộc miền núi Tuyên Quang nói chung, trong đó có thôn Nà Mộ đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, việc xóa đói, giảm nghèo ở một số địa phương vẫn chưa thật sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo vẫn còn cao.

Về dự đại hội lần này, Vương Thị Mị mong muốn Đại hội Đảng XI sẽ tập trung thảo luận và đưa ra những quyết sách lớn có tính chiến lược để tăng tốc phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Mị cũng tâm sự, mong Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ, đặc biệt cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ người dân tộc thiếu số có cơ hội học tập, rèn luyện, trưởng thành.

Đại biểu Vương Thị Mị bộc bạch, dự Đại hội cô sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội, để khi về địa phương sẽ cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./. 

Vũ Quang Đán (TTXVN/Vietnam+)