Đại hội IX Đảng NDCM Lào khai mạc trọng thể

03:00 AM 21/03/2011 |   Lượt xem: 3210 |   In bài viết | 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào đã chính thức khai mạc sáng 17-3 tại thủ đô Viêng Chăn.

Dự Đại hội có 576 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 191.700 đảng viên Đảng NDCM Lào.

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Thong-xỉn Thăm-ma-vông, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã đọc Báo cáo chính trị quan trọng. Với chủ đề: “Tăng cường khối đoàn kết vững chắc toàn dân, đoàn kết thống nhất trong Đảng, nêu cao vai trò và năng lực trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đạt kết quả mới”, Báo cáo chính trị tổng kết, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới (2011-2015).

Báo cáo nhấn mạnh tổ chức thực hiện đường lối quốc phòng - an ninh toàn dân, toàn diện của Đảng được tiến hành một cách có trọng điểm và thành phong trào rộng lớn trong phạm vi cả nước. Kinh tế - xã hội phát triển, đạt kết quả đáng phấn khởi. Với phương châm chỉ đạo hệ thống chính trị ổn định là điều kiện tiên quyết cho việc xây dựng và phát triển Đảng, Đảng tăng cường vai trò của Quốc hội, Tòa án Viện kiểm sát và các tổ chức đoàn thể khác.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2011-2015, Báo cáo nêu rõ đây là giai đoạn phát triển có bước đột phá, có trọng điểm, tạo nền tảng cho các lĩnh vực phát triển trong giai đoạn tiếp theo; đặc biệt là phấn đấu đạt chỉ tiêu trong các lĩnh vực: Đảm bảo chắc chắn sự ổn định và bền vững về chính trị; kinh tế quốc gia phát triển liên tục và vững vàng; tăng trưởng GDP đạt mức 8%/năm trở lên.

Trong những năm tới tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược và sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước vững bước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực kinh tế, kiên quyết và nhất quán thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần; tiếp tục thực hiện đường lối chuyển nền kinh tế tự nhiên sang kinh tế hàng hóa và xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phối hợp hài hòa giữa kế hoạch và thị trường; thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quy hoạch và sử dụng tài nguyên một cách có hiệu quả.

Trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế, Lào tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác trước sau như một và mở rộng quan hệ với các nước, vùng lãnh thổ một cách đa phương, đa bên, đa cấp; tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó duy trì tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện với Việt Nam; phát huy mối quan hệ tốt với các nước anh em khác; thắt chặt quan hệ hợp tác với các nước láng giềng có chung biên giới, tích cực tham gia hoạt động trong khuôn khổ của ASEAN trên cơ sở cùng có lợi và giúp đỡ lẫn nhau trên nguyên tắc cơ bản của Hiến chương ASEAN.

Về vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi đôi với xây dựng Đảng vững mạnh, Báo cáo nhấn mạnh cần tăng cường năng lực cầm quyền của Đảng, nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng và quan tâm củng cố công tác nghiên cứu lý luận; tiếp tục củng cố Đảng vững mạnh về tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cũng trong sáng 17-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Xổm-xa-vạt Lêng-xa-vắt (Somsavad Lengsavath) đã đọc Báo cáo kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 7 (2011-2015).

Đại hội sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 21-3.

Theo TTXVN