Phổ cập giáo dục tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc Ra Glai đạt 99,7%

10:18 AM 09/04/2011 |   Lượt xem: 1525 |   In bài viết | 

Chủ tịch UBND xã Công Hải Hà Đình Ân cho biết, tổng dân số toàn xã hiện có hơn 7.160 người, sinh sống ở bảy thôn, trong đó gần 80% là người dân tộc thiểu số Ra Glai. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, phương thức sản xuất lạc hậu và lệ thuộc vào nước trời, năng suất cây trồng kém…. đời sống khó khăn, nên bà con ít quan tâm đến việc học hành của con cái.

Mặt khác, do sinh sống rải rác ở nương rẫy nằm trên núi cao, muốn đến được trường, các em phải đi bộ băng rừng từ năm đến bảy cây số, nên tình trạng bỏ học giữa chừng khá phổ biến.

Mười năm qua, cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành xã Công Hải đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học và phổ cập đúng độ tuổi.

Ngay từ bước khảo sát điều tra, cấp ủy, chính quyền đã nắm chắc số lượng trẻ em trong độ tuổi ra lớp, số người trong độ tuổi phổ cập không biết chữ ở từng gia đình; phân công cán bộ hàng ngày tìm đến từng hộ gia đình trên nương rẫy, tuyên truyền ý nghĩa của việc học hành, vận động họ đưa con em đến trường.

Nhà trường thường xuyên kiểm tra sĩ số và thông báo cho từng thôn biết số học sinh nghỉ học nhiều ngày để vận động các em đi học lại. Đối với 60 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hội Khuyến học xã hỗ trợ sách vở, bút, cặp… với mức 50 ngàn đồng/em trong năm học 2010-2011.

Các thầy, cô giáo thay nhau đến tận nhà đưa các em có hoàn cảnh khó khăn đi học đã trở thành nội dung phong trào thi đua hàng tuần, tháng của trường TH Công Hải và trường TH Suối Giếng. Mỗi giáo viên phát huy tính sáng tạo bằng các biện pháp cụ thể như chú trọng duy trì sự chuyên cần đi học của học sinh, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ngay từ mẫu giáo, phụ đạo bồi dưỡng học sinh yếu theo phương châm “vừa dạy, vừa dỗ”…

Ngoài ra, UBND xã còn vận động chùa Long Cát mở bảy lớp phổ cập cho 150 em ở địa phương đến học. 

Sau mười năm, xã Công Hải đã hoàn thành công tác PCGD tiểu học và phổ cập đúng độ tuổi. Số trẻ từ 6-11 tuổi đã học xong tiểu học đạt 99,7%; Số trẻ từ 12-14 tuổi được phổ cập là 265 em/267 em, đạt tỷ lệ 99,2%; số trẻ từ 14 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 98%; số trẻ từ 11-14 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học, đạt tỷ lệ 94%. Đến nay đã thực hiện xoá mù đạt 98%.

Nguyễn Trung (Báo Nhân dân điện tử)