Các tổ chức Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ giải quyết hậu quả của chất độc da cam/đi-ô-xin tại Việt Nam

09:36 AM 11/05/2011 |   Lượt xem: 2366 |   In bài viết | 

Trong thông cáo báo chí ra ngày 9-5, hai tổ chức này cho biết, một khoản tiền trị giá 1,6 triệu USD sẽ được Quỹ Pho chuyển cho Viện Ây-xơ-pen để tiến hành các hoạt động thúc đẩy Chương trình Chất độc da cam/đi-ô-xin tại Việt Nam do Nhóm Ðối thoại Mỹ - Việt về chất độc da cam/đi-ô-xin đề ra. Các hoạt động đó gồm, việc hoạch định cam kết dài hạn của các nguồn công và tư nhân trong việc giải quyết chất độc da cam/đi-ô-xin cũng như giúp các chuyên gia nhận thức rõ là họ cần phải tập trung các dự án vào nhu cầu của những người bị ảnh hưởng của chất độc này.

(Nguồn: Báo Nhân dân)