Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác

02:02 AM 19/03/2013 |   Lượt xem: 1953 |   In bài viết | 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, góp ý quan trọng cho dự thảo báo cáo sơ kết công tác phối hợp cũng như phương hướng và các nhiệm vụ để hai cơ quan cùng nhau phối hợp thực hiện trong năm 2013. Qua đó các đại biểu cũng nhìn nhận, đánh giá và thống nhất rằng: vùng Tây Bắc là vùng khó khăn nhất so với cả nước, đặc biệt là về điều kiện tự nhiên, dân tộc thiểu số chiếm tới 64% dân số của vùng, vì thế vùng Tây Bắc nếu không có chính sách đặc thù thì rất khó để phát triển bền vững, mặc dù trong những năm qua đã có nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã đi vào cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó mà kinh tế đã thay đổi một bước, chính trị ổn định, nền văn hóa các dân tộc được bảo tồn. Song hai cơ quan Ban chỉ đạo Tây Bắc và Uỷ ban Dân tộc cũng cần phải rà soát lại các chính sách dân tộc chưa phát huy hiệu quả, còn chồng chéo, và đề ra chính sách mới phù hợp vùng Tây Bắc để tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Chí Thức, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã điểm lại toàn bộ kết quả đạt được trong năm 2012 và nêu lên những việc còn hạn chế, đồng chí cũng khẳng định, có Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan là quan trọng, cần thiết  và rất thiết thực, để công tác phối hợp đạt kết quả cao hơn nữa, trong năm 2013 hai cơ quan phải lựa chọn các nhiệm vụ rất cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để triển khai thực hiện.

Hờ Bá Hùa