Ủy ban Dân tộc tăng cường hợp tác với bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức

04:56 AM 02/04/2013 |   Lượt xem: 2264 |   In bài viết | 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Xuân Lương và Tiến sĩ Kambiz Ghawami đã có những trao đổi về tình hình vùng dân tộc, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS; những kinh nghiệm, thành tựu đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS của Việt Nam; tình hình người dân tộc thiểu số ở Đức; vấn đề di cư và giải quyết vấn đề di cư của người dân tộc thiểu số… 

Hai bên cũng đã trao đổi về việc chuẩn bị cho đoàn công tác cấp cao của UBDT do đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại CHLB Đức trong tháng 6/2013. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương cũng đã trao đổi với  Tiến sĩ Kambiz Ghawami một số nội dung sẽ triển khai trong chuyến thăm Đức của đoàn UBDT Việt Nam, cụ thể như: Trao đổi và tìm hiểu về vấn đề dân tộc thiểu số, các chính sách của Chính phủ Đức đối với người dân tộc; quan điểm, phương pháp tiếp cận, kinh nghiệm thực tiễn đối với vấn đề dân tộc; chính sách phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… Tại chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận và thống nhất thiết lập, xây dựng mối quan hệ hợp tác về công tác dân tộc bằng việc ký  Biên bản ghi nhớ với một số nội dung cụ thể như: Trao đổi đoàn cấp Bộ, cấp Bang theo nguyên tắc có đi có lại, cứ hai năm một lần, hai bên cử một đoàn đại biểu đi thăm và học tập kinh nghiệm lẫn nhau; Hỗ trợ kỹ thuật để tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm nâng cao năng lực công tác dân tộc, hỗ trợ những vùng DTTS nghèo nhất của Việt Nam; Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, dạy nghề, tạo việc làm cho vùng DTTS; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc khó khăn… 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương cho biết: UBDT Việt Nam và bang Hessen CHLB Đức đã có mối quan hệ lâu dài, chuyến thăm và làm việc sắp tới của UBDT là hoạt động nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó, đồng thời là nền tảng cho việc hỗ trợ phát triển vùng DTTS ở Việt Nam./

Xuân Thường