Ủy ban Dân tộc nước CHXHCN Việt Nam làm việc với Ủy ban Dân tộc của Quốc hội CHDCND Lào

03:15 AM 14/05/2013 |   Lượt xem: 1853 |   In bài viết | 
Dự buổi tiếp còn có lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT nước CHXHCN Việt Nam (Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tuyên truyền, Vụ Tổng hợp, Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng Ủy ban).

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Xuân Lương và đồng chí Đuông-đi U-tha-chắc đã cùng trao đổi, chia sẻ những thông tin về tình hình vùng dân tộc, thành phần dân tộc, những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc cũng như những thành công trong xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số của cả hai nước.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương cho biết: Những năm qua, UBDT nước CHXHCN Việt Nam đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức của nước bạn Lào, đặc biệt là Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước trong công tác đào tạo cán bộ làm công tác dân tộc, thường xuyên trao đổi những kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện công tác dân tộc. Trong năm 2013, UBDT Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ tại Lào (từ ngày 04-19/5/2013).

Để quan hệ hai nước ngày càng được củng cố, công tác dân tộc hai nước ngày một phát triển, trong năm 2013, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương và đồng chí Đuông-đi U-tha-chắc cùng thống nhất: hai bên sẽ phối hợp tổ chức một cuộc hội thảo để cùng trao đổi, đưa ra những mô hình, chính sách phù hợp trong giảm nghèo vùng DTTS của cả 2 nước./.

Xuân Thường - Quốc Thành