Ủy ban Dân tộc tăng cường trao đổi, hợp tác với tổ chức IFAD

11:08 AM 28/05/2013 |   Lượt xem: 2048 |   In bài viết | 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã giới thiệu khái quát với Đoàn về Ủy ban Dân tộc, những chủ trương, chính sách và kết quả đạt được trong những những năm qua về công tác xóa đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với vùng Đồng bào dân tộc thiểu số; Đồng thời đánh giá cao Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), đã hỗ trợ giúp đỡ (320 triệu USD) cho công đồng dân tộc thiểu số nghèo tại 11 tỉnh thành phố (Bến Tre, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang... ), mang lại lợi ích cho hơn 500.000 hộ nghèo; Đã góp phần quan trọng trong chương trình xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam nói chung và vùng Dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng.


Để tiếp tục đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt đối với vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi của Chính phủ Việt Nam từ nay đến năm 2020, Ủy ban Dân tộc đề nghị Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tham gia một số hoạt động hỗ trợ như: (1)Hỗ trợ tăng cường áp dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, đảm bảo nền nông nghiệp phát triển bền vững; (2)Hỗ trợ một số hội thảo tập huấn cho cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm ở vùng dân tộc thiểu số; (3)Hỗ trợ tín dụng để phát triển kinh tế hộ gia đình trong phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi; (4)Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm ở một số tỉnh nhằm đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; (5)Hỗ trợ truyền thông nâng cao nhận thức pháp luật, chính sách dân tộc vào vùng Dân tộc thiểu số. 


Tại buổi làm việc Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã trao đổi và trả lời một số câu hỏi của IFAD về những thuận lợi và khó khăn trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc; bình đẳng giữa các dân tộc và bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những văn bản luật dành cho đồng bào DTTS...


Ông Hassan, thay mặt Đoàn cảm ơn UBDT đã đón tiếp và đánh giá cao Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc đối với những Chương trình phát triển kinh tế xã hội, nhất là chương trình xóa đói, giảm nghèo bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời sẽ nghiên cứu, xem xét các kiến nghị từ UBDT để có thể đưa ra các hành động hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.

Quốc Thành