Ủy ban Dân tộc làm việc với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam

08:51 AM 28/08/2013 |   Lượt xem: 1906 |   In bài viết | 

Thay mặt Lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đã giới thiệu khái quát về UBDT, những chủ trương, chính sách và kết quả đạt được trong những những năm qua về công tác xóa đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đánh giá sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả trong thời gian qua của Chính phủ và nhân dân Mỹ đã giành cho Việt Nam, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ nay đến năm 2020 của Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đề nghị phía Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ một số nội dung như: Hỗ trợ ngân sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, vốn sản xuất (Chương trình 135-III) cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc; Hỗ trợ UBDT xây dựng một số mô hình điểm phát triển sản xuất (đa dạng sinh kế) cho đồng bào dân tộc thiểu số; Hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ cho việc dự báo và phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và áp dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông, lâm nghiệp.
 
Thay mặt Đoàn, ông Joakim Parker, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam cảm ơn UBDT đã giành thời gian tiếp và làm việc; đồng thời đã giới thiệu một số nội dung, chương trình đã giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua và một số định hướng chiến lược giúp đỡ Việt Nam trong thời gian tới trên tinh thần quan hệ đối tác toàn diện đã được Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xác lập trong tháng 7 vừa qua, cùng với những định hướng chiến lược của hai bên, trong thời gian tới cần tăng cường hợp tác trao đổi và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ dành sự quan tâm và hướng tới giúp đỡ người dân tộc thiểu số hội nhập kinh tế, thoát ra khỏi sự tụt hậu. Ông cũng đưa ra những lĩnh vực có thể phối hợp như: hợp tác công tư; hợp tác với khối tư nhân (hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp xã hội) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Qua trao đổi, hai bên cùng thống nhất trong thời gian tới, hai cơ quan của hai nước cần tăng cường có những cuộc gặp gỡ, trao đổi bàn về sự hợp tác và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam; đồng thời  đưa mối quan hệ hợp tác giữa UBDT và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày một phát triển. Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương cho biết: Các nội dung, chương trình của UBDT đều tập trung hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số và UBDT phối hợp với các cơ quan và các địa phương trong giải quyết những khó khăn vướng mắc, nhằm tạo điều kiện hai bên hợp tác hiệu quả hơn.

Xuân Thường