Ủy ban Dân tộc làm việc với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ

04:41 AM 29/03/2014 |   Lượt xem: 1825 |   In bài viết | 

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Đức cho biết, những năm qua Việt Nam đã ban hành và thực hiện nhiều chương trình, chính sách phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), từ việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ vốn, kỹ thuật phát triển sản xuất, phát triển giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các DTTS.

Nằm trong khuôn khổ Chiến lược Hợp tác phát triển Quốc gia (CDCS) của USAID tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018, phía USAID mong muốn trong thời gian tới sẽ mở ra các dự án phối hợp cùng UBDT cung cấp, trợ giúp kỹ thuật, các khóa đào tạo hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào DTTS. Hỗ trợ các hoạt động như: trao kinh phí tài trợ trực tiếp cho phụ nữ DTTS và các nhóm dễ tổn thương; hỗ trợ vốn vay, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao vai trò của đồng bào DTTS, đồng thời khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động kinh tế và hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, tạo đà cho khu vực này phát triển.

Hai bên cùng thống nhất cao về việc đưa ra mục tiêu cần phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng DTTS, trong tương lai sẽ phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt để bàn cụ thể hơn về việc hỗ trợ đối với vùng đồng bào DTTS nghèo của Việt Nam.

Quốc Thành