Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Chương trình 135

08:48 AM 31/03/2014 |   Lượt xem: 1917 |   In bài viết | 

Chiến lược truyền thông của Chương trình 135 là tiếp cận theo hướng đa ngành, đa phương tiện, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận, chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thực cho người dân, cộng đồng và các cơ quan liên quan. Trong năm 2013, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (VP135) và Trung tâm Thông tin (TTTT) của UBDT đã phối hợp xây dựng phần mềm Quản lý hệ thống thông tin, đánh giá và giám sát hoạt động của chương trình, nhằm: Tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn lực tài chính, nhân sự các cấp, tăng hiệu quả đầu tư; là một kênh thông tin thảo luận trực tiếp với người dân, lắng nghe nguyện vọng của người dân khi thực hiện chính sách tại địa phương của họ cũng như giải đáp các vướng mắc cho cán bộ quản lý Chương trình 135 ở địa phương trong quá trình triển khai các dự án đầu tư; là kênh thông tin để công bố minh bạch, công khai các chính sách đầu tư, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế về chính sách dành cho người nghèo nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng của Chính phủ Việt Nam; tạo hệ thống thông tin để giúp mọi người có thể tra cứu thông tin, tác nghiệp trên hệ thống, hiển thị thông tin về hoạt động của Chương trình 135.
 
Ngoài ra, hai đơn vị VP135 và TTTT thường xuyên phối hợp, tăng cường truyền thông cho các hoạt động của Chương trình 135 bằng các bài viết, ảnh, video clip đăng trên Trang tin Chương trình 135, giới thiệu mọi hoạt động của cơ quan quản lý chương trình ở các cấp, phản ánh ý kiến của người dân, đánh giá kết quả, hiệu quả của chương trình… tăng cường chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm giữa các đối tượng thuộc Chương trình, chia sẻ thông tin với các cơ quan quản lý cũng như các tổ chức trong và ngoài nước.
 
Để sớm hoàn thiện phần mềm Quản lý hệ thống thông tin, đánh giá và giám sát hoạt động của Chương trình 135, đồng thời tăng cường thông tin trên Trang tin Chương trình 135, trong tháng 12/2013, TTTT đã tiến hành các cuộc hội thảo tại Đắk Lắk, Hồ Chí Minh và Cần Thơ để giới thiệu, xin ý kiến góp ý cho phần mềm quản lý hệ thống thông tin, đánh giá và giám sát hoạt động của Chương trình 135 cũng như các phương án cung cấp thông tin trên Trang tin Chương trình 135. Qua các cuộc Hội thảo, TTTT đã tiếp thu nhiều ý kiến quý báu làm cơ sở cho việc bổ sung, hoàn thiện phần mềm sớm đưa vào triển khai chính thức.
 
Đánh giá lại những kết quả bước đầu đạt được, ngày 12/3/2014, VP135 cùng TTTT và một số Vụ, đơn vị: Vụ Tuyên truyền, Vụ Kế hoạch Tài Chính, Văn phòng UBDT đã có buổi làm việc cùng đánh giá về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, thiếu xót trong công tác truyền thông năm 2013 cũng như vai trò của phần mềm Quản lý hệ thống thông tin, đánh giá và giám sát hoạt động Chương trình 135. Phát biểu tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng, việc xây dựng và đưa vào ứng dụng phần mềm là hết sức thiết thực trong quản lý hoạt động Chương trình, cần sớm hoàn thiện và đưa vào ứng dụng, tăng cường hướng dẫn cho người sử dụng. Các đại biểu cũng đề nghị cần tăng cường hỗ trợ kinh phí cho TTTT vì công tác truyền thông trên Cổng thông tin điện tử rất hiệu quả...
 
Năm 2014, VP135 và TTTT tiếp tục phối hợp củng cố hoàn thiện trang tin điện tử Chương trình 135, xây dựng hệ thống văn bản quản lý chỉ đạo điều hành phục vụ công tác giám sát, tra cứu, tác nghiệp; tăng cường hơn nữa các tin, bài ảnh phản ánh về các họa động của Chương trình 135; phản ánh ý kiến từ cơ sở; nâng cấp hệ thống văn bản chính sách phục vụ công tác quản lý điều hành của cơ quan thường trực các cấp; hướng dẫn đào tạo tập huấn cho các đối tượng thuộc Chương trình 135 sử dụng, khai thác hệ thống thông tin hiệu quả.

Xuân Thường