Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan làm việc với ông Richard Marshall, Cố vấn Chính sách Cao cấp của UNDP tại Việt Nam

09:16 AM 31/03/2014 |   Lượt xem: 1689 |   In bài viết | 

Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc UBDT và bà Võ Hoàng Nga, cán bộ Chương trình của UNDP.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan cho biết, UBDT rất trân trọng những đóng góp của UNDP qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ việc xây dựng và hoạch định chính sách đối với công tác giảm nghèo, công tác dân tộc.

Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành rất nhiều chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tuy nhiên còn hạn chế về nguồn lực cũng như phương pháp và cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề. Để góp phần xây dựng các chính sách ưu tiên, tập chung vào công tác giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển và nguồn nhân lực, hai bên đã cùng nhau trao đổi về các nội dung UBDT cần hỗ trợ cũng như phương pháp kỹ thuật về thu thập, phân tích số liệu, khai thác hiệu quả số liệu và tăng cường gắn kết với các bộ ngành về chia sẻ thông tin thống kê. Ngoài hoạt động tăng cường hỗ trợ, việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo bền vững cũng được UBDT và UNDP thảo luận và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan và ông Richard Marshall cùng thống nhất cao về các nội dung đã trao đổi, trong tương lai sẽ phối hợp chặt chẽ, tổ chức các cuộc hội thảo mang tính kỹ thuật để trao đổi về cách thức thực hiện khung kế hoạch hành động tiếp theo, đóng góp cho sự phát triển đối với vùng đồng bào DTTS của Việt Nam.

Việt Cường