Ủy ban Dân tộc tích cực hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá”

03:27 AM 05/06/2014 |   Lượt xem: 1715 |   In bài viết | 

Nhằm tiếp tục tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25- 31/5), Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có công văn chỉ đạo các Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh và các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472, 1977 của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ Địa phương I, II, III và Trung tâm Thông tin UBDT khẩn trương tập trung triển khai các nội dung: Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia vào các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá do địa phương tổ chức; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo các chương trình, hưởng ứng chiến dịch nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đồng bào DTTS thông tin về tác hại của thuốc và hút thuốc thụ động, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đồng bào dân tộc về quy định cấm hút thuốc và các khu vực cấm hút thuốc.

Yêu cầu các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472, 1977 của Thủ tướng Chính phủ và Trung tâm Thông tin của UBDT tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (Quyền và trách nhiệm của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá, nghĩa vụ của người hút thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm như quảng cáo, khuyến mại, bán thuốc lá, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức…); tác hại của thuốc lá, sự cần thiết của tăng thuế thuốc lá và tác động của việc tăng thuế đến giảm nhu cầu sử dụng cũng như tăng nguồn vốn thu cho ngân sách nhà nước; các Nghị định sử phạt khác có liên quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá.

Qua Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5), Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 2472, 1977 của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ Địa phương I, II, III và Trung tâm Thông tin UBDT đã tích cực tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, đưa tin bài, phát sóng các phóng sự, thông điệp về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đối với sức khoẻ, kinh tế, xã hội và môi trường.

Sơn Nam