Tập huấn hướng dẫn quản lý tài chính, kế toán đối với các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472 và Quyết định 1977

02:31 AM 28/11/2014 |   Lượt xem: 1404 |   In bài viết | 

Đồng chí Lê Sơn Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì buổi Tập huấn. Tham dự buổi Tập huấn có Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của UBDT; đại diện Bộ Tài chính; các đồng chí kế toán của 25 đơn vị báo, tạp chí, Công ty Phát hành Báo chí Trung ương.
 
Chương trình Tập huấn hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí nhà nước do Ủy ban Dân tộc cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015; cụ thể là các báo, tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương thuộc đối tượng được quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg.
 
Tại buổi Tập huấn, đồng chí Bùi Xuân Điền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đã hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các báo, tạp chí. Nội dung Tập huấn gồm: Phạm vi và đối tượng áp dụng; nguyên tắc quản lý; xây dựng dự toán; cấp và sử dụng kinh phí; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng kinh phí; tổ chức công tác kế toán và quyết toán kinh phí; chế độ kế toán; báo cáo thực hiện hợp đồng và báo cáo tài chính; kiểm tra, xét duyệt và thông báo quyết toán kinh phí.
 
Qua hướng dẫn, đại diện kế toán các đơn vị báo, tạp chí, Công ty Phát hành Báo chí Trung ương đã đưa ra những chia sẻ, cần làm rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán như: nội dung sử dụng kinh phí; cách hạch toán trong thực hiện báo cáo kế toán; hạch toán phân bổ chi phí chi tiết cho từng đơn vị… và đã được đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính phân tích, hướng dẫn cụ thể. 
 
Thông qua buổi Tập huấn đã giúp cho Lãnh đạo và kế toán các đơn vị cập nhật, nắm bắt các nội dung mới trong công tác quản lý tài chính, kế toán đối với các báo, tạp chí thuộc phạm vi Quyết định 2472 và Quyết định 1977; qua đó quản lý, thực hiện nguồn kinh phí hợp lý, thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao

Kim Thu