Xây dựng Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

03:16 AM 30/11/2014 |   Lượt xem: 1529 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, UBDT đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. Tại cuộc họp, đồng chí Lê Sơn Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo đã trình bày dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc và Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các Bộ ngành, đồng thời thuyết minh, làm rõ các vấn đề liên quan.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đều nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Thông tư, nhất trí về bố cục và nội dung dự thảo Thông tư đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, tuân thủ đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu chỉnh lý một số nội dung liên quan.

Phát biểu tổng kết cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Xuân Lương nhấn mạnh: Để có cơ sở pháp lý cho việc thu thập, tổng hợp thông tin số liệu thống kê về công tác dân tộc kịp thời, chính xác, làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá tình hình công tác dân tộc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng chính sách phát triển các dân tộc Việt Nam, việc ban hành Thông tư là hết sức cần thiết.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu, đơn vị chủ trì soạn thảo tập trung rà soát lại các chỉ tiêu cho hợp lý; sau khi có văn bản thẩm định chính thức của Tổng cục Thống kê và Hội đồng thẩm định, tích cực phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ TCCB và các Vụ, đơn vị liên quan thống nhất phân công nhiệm vụ chủ trì và phối hợp thực hiện 121 chỉ tiêu thống kê; tiếp thu ý kiến thẩm định, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ký ban hành.

Ngọc Ánh