Kết quả tìm kiếm theo từ khóa
15:55 28/03/2020
Ngày 25/3/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Nhà khách Dân tộc đã trang trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Hoàng Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy, cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Nhà khách Dân tộc.
07:43 28/03/2020
Ngày 27/3/2020, Chi bộ Vụ Địa phương II (Ủy ban Dân tộc - UBDT) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện Đại hội cấp trên; bầu Chi ủy khóa mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ.
07:40 28/03/2020
Ngày 25/3/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Cầm Văn Thanh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tham dự và chỉ đạo Đại hội.
15:49 27/03/2020
Ngày 27/3/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thu Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.
08:32 27/03/2020
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc họp kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Công văn số 339/UBDT-VP ngày 20/3/2020.
15:41 26/03/2020
Ngày 26/3, tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình 135 Ủy ban Dân tộc (UBDT) trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thu Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đồng chí Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (VP135).
09:46 26/03/2020
Ngày 24/3/2020, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND xã; ban giám hiệu trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở trên địa bàn; người có uy tín trong cộng đồng; trưởng thôn; bí thư chi bộ; trưởng ban công tác mặt trận thôn; đại diện các tổ chức đoàn thể thôn và đại diện các hộ gia đình xảy ra bạo lực trên địa bàn xã.
09:34 26/03/2020
BND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
16:06 25/03/2020
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Pháp chế Ủy ban Dân tộc (UBDT) trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Cầm Văn Thanh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ UBDT tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Pháp chế UBDT.
15:46 25/03/2020
Sáng ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp Thông qua Dự thảo báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình MTQG). Cùng dự có đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Ủy ban Dân tộc (UBDT).