Kết quả tìm kiếm theo từ khóa
15:32 04/04/2024
Ngày 04/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Nội vụ trang trọng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đồng chủ trì Lễ ký kết. Tham dự buổi Lễ có đại diện các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT và Bộ Nội vụ.
14:42 04/04/2024
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.
22:23 03/04/2024
Ngày 03/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thanh tra UBDT đã tiến hành cuộc họp công bố Quyết định thanh tra thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” tại Ủy ban Dân tộc (Đề án). Tham dự có các thành viên thuộc Đoàn thanh tra Đề án cùng tập thể lãnh đạo, viên chức thuộc Học viện Dân tộc. Ông Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra UBDT chủ trì cuộc họp.
22:22 03/04/2024
Ngày 03/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà đã chủ trì cuộc họp để thống nhất nội dung, quy trình thực hiện các dự án bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản của UBDT. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số vụ, đơn vị.
22:12 02/04/2024
Ngày 02/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà, Trưởng Ban Soạn thảo Đề án “Bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia” (Đề án) đã chủ trì cuộc họp của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án.
14:45 02/04/2024
Ngày 02/4, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có toàn thể lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.
19:32 28/03/2024
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Công văn số 206/VP-VTLT&KSTTHC ngày 21/3/2024 về việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước, Văn phòng Ủy ban đã phối hợp với đối tác phát triển Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (C.Office) triển khai hoàn thiện phương án kỹ thuật để đăng tải nội dung Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban trên Hệ thống C.Office tại mục Lịch công tác.
22:10 26/03/2024
Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị giao ban Lãnh đạo Ủy ban đánh giá kết quả công tác tuần 12, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 13 năm 2024. Tham dự họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT): Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà cũng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.
19:19 22/03/2024
Ngày 11/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án vị trí việc làm của UBDT. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị liên quan.
17:49 22/03/2024
Ngày 22/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp nghe các vụ, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.