Kết quả tìm kiếm theo từ khóa
22:44 04/03/2024
Chiều 04/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thanh tra UBDT đã tiến hành cuộc họp bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan UBDT năm 2024. Ông Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra UBDT chủ trì cuộc họp.
17:00 04/03/2024
Sáng 04/3/2024, tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tháng 02/2024 của cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT). Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà cùng thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc UBDT.
22:40 28/02/2024
Chiều 28/02, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" và "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc".
22:19 27/02/2024
Ngày 27/02, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc (KH&CN UBDT) đã tổ chức họp Hội đồng phiên thứ nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT chủ trì phiên họp.
22:17 27/02/2024
Ngày 27/02, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đã thân mật tiếp đón, gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận nhân dịp các đại biểu đến thăm Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác, gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đoàn gồm 26 đại biểu do ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT và đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ.
18:24 22/02/2024
Ngày 22/02, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh - Trưởng ban Chỉ đạo CĐS cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Nông Thị Hà; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo CĐS, lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc cơ quan UBDT.
09:25 22/02/2024
Quyết định số 02A/QĐ-VP ngày 10/01/2024 về công bố công khai dự toán NSNN năm 2024 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc