02:45 PM 06/11/2015  Lượt xem: 5754
Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, Ban Biên tập xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh đẹp tại Đại hội:

 02:31 PM 06/11/2015  Lượt xem: 3589
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, vào ngày 12-13/5/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Thủ đô Hà Nội, sẽ có 1.252 đại biểu chính thức của 52 tỉnh, thành về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất, trong đó: nam 826 đại biểu (65,97%), nữ 426 đại biểu (34,03%), đảng viên: 706 đại biểu (56,39%), đoàn viên: 32 đại biểu (2,56%), quần chúng 219 đại biểu (17,49%).

 02:29 PM 06/11/2015  Lượt xem: 3533
Thực hiện văn bản số 25/HD-BCĐ ngày 15/12/2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS về việc hướng dẫn báo cáo kết quả Đại hội và đề cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất, tính đến ngày 26/2/2010, Tiểu ban Tổ chức và Nhân sự đã nhận được báo cáo và danh sách đề cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất của 32 Bộ, ngành Trung ương và 42/51 tỉnh, thành trong cả nước

 04:23 PM 01/11/2015  Lượt xem: 5706
Trong hai ngày 12 và 13/5/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất đã dược tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc trong suốt chặng đường của cách mạng Việt Nam, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

 12:01 PM 01/10/2015  Lượt xem: 8684
Đắk Nông là một xã biên giới vùng cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn những hạn chế nhất định, trình độ dân trí còn thấp nên việc chăm lo nuôi dạy con em của gia đình và xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Để khắc phục những hạn chế đó, trong những năm học qua, Đảng uỷ, UBND xã đưa ra các chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào “Xây dựng xã hội học tập” như tăng cường lãnh chỉ đạo công tác khuyến học, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và hưởng ứng phong trào “Góc học tập”. Trong đó phải kể đến là mô hình “Tiếng kẻng học tập” đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng môi trường giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.