10:22 PM 03/04/2024  Lượt xem: 1387
Ngày 03/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà đã chủ trì cuộc họp để thống nhất nội dung, quy trình thực hiện các dự án bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản của UBDT. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số vụ, đơn vị.

 10:12 PM 02/04/2024  Lượt xem: 1151
Ngày 02/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà, Trưởng Ban Soạn thảo Đề án “Bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia” (Đề án) đã chủ trì cuộc họp của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án.

 02:45 PM 02/04/2024  Lượt xem: 1579
Ngày 02/4, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có toàn thể lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 10:10 PM 26/03/2024  Lượt xem: 2104
Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị giao ban Lãnh đạo Ủy ban đánh giá kết quả công tác tuần 12, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 13 năm 2024. Tham dự họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT): Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà cũng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 07:19 PM 22/03/2024  Lượt xem: 2055
Ngày 11/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án vị trí việc làm của UBDT. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị liên quan.

 05:49 PM 22/03/2024  Lượt xem: 1294
Ngày 22/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp nghe các vụ, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 09:37 PM 19/03/2024  Lượt xem: 1932
Ngày 19/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp nghe Vụ Chính sách Dân tộc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Vụ Chính sách Dân tộc. Tham dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; đại diện Văn phòng Chính phủ.

 04:03 PM 14/03/2024  Lượt xem: 2472
Ngày 14/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của UBDT năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Y Thông, Nông Thị Hà; các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC UBDT cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 10:24 PM 13/03/2024  Lượt xem: 2674
Ngày 13/3/2024, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (Chương trình MTQG 1719) tại UBDT giai đoạn 2021-2024. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Nông Thị Hà cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.