03:18 AM 08/11/2010  Lượt xem: 2552
Chúng tôi thực sự ấn tượng với câu nói của một đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh rằng: Chính sách Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc Điện Biên những năm gần đây nhiều như lá rừng. Điều đó thể hiện, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, đồng bào các dân tộc luôn được quan tâm đúng mức. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đề cập đến Chương trình 135/CP. Với nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm đầu tư cho các hợp phần đã giúp 100% đối tượng thuộc diện 135/CP được thụ hưởng các chương trình, dự án, từng bước ổn định cuộc sống...

 10:28 AM 03/11/2010  Lượt xem: 2455
Từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất, triệu triệu đồng bào cả nước ra sức thi đua lao động, sản xuất đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cùng với những chính sách phát triển đất nước thì các chủ trương, chính sách hỗ trợ về công tác dân tộc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ ra đời góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiếu ố trong cả nước, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang.

 09:04 AM 03/11/2010  Lượt xem: 2561
Theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, sẽ có thêm đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở.

 04:25 AM 03/11/2010  Lượt xem: 2731
Công Trừng là xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm huyện gần 30 km về phía Tây. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 16,9 km2, chia thành 5 xóm hành chính, gần 200 hộ, dân số trên 1.000 người gồm 5 dân tộc anh em cùng chung sống với nhau, gồm: Tày, Nùng, Mông, Dao và Kinh, trong đó dân tộc Dao chiếm phần đa. Đời sống và sản xuất của người dân là trồng lúa, ngô và một số cây hoa màu khác, trình độ dân trí thấp, sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên, tỷ lệ hộ nghèo cao (71,9% năm 2006), cơ sở hạ tầng còn quá yếu.

 02:35 AM 01/11/2010  Lượt xem: 2813
Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững dành cho 62 huyện nghèo trong cả nước đang thực sự là cơ hội vàng, tạo sức bật để các huyện nghèo vươn lên.

 03:10 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2830
Thông điệp trên đã được đưa ra tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Lương thực thế giới (16-10) do Bộ NN&PTNT phối hợp với Văn phòng Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức tại Phú Thọ ngày 11-10.

 03:50 AM 12/10/2010  Lượt xem: 3160
Dự thảo "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2010)" và Dự thảo "Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng" được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua đã làm cho không khí thi đua lao động, sản xuất của cả nước trở nên hết sức sôi động và cùng nhau hướng về đại hội.

 03:36 AM 12/10/2010  Lượt xem: 2889
Hiện toàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có trên 90% diện cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có trình độ học vấn hết tiểu học, nhiều đồng chí có trình độ sơ cấp lý luận và được đào tạo về chuyên môn; gần 20% cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học chuyên ngành và trên 15% có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị.

 03:17 AM 12/10/2010  Lượt xem: 4841
Khái niệm phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số thực chất là “quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số”; bao gồm một hệ thống nhiều vấn đề như hình thức, phương pháp, chính sách và biện pháp của Nhà nước tác động vào nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng sức lao động của các dân tộc thiểu số, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.