12:29 PM 01/08/2011  Lượt xem: 1505
Nhấn mạnh là một địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng, trong quá trình phát triển, Lai Châu cần hết sức quan tâm tới công tác đảm bảo an sinh xã hội, ưu tiên các nguồn lực cho công tác giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững.

 03:20 AM 25/07/2011  Lượt xem: 1440
Trên cơ sở tiềm năng sẵn có về đất đai, khí hậu; việc tập trung đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp được coi là một lợi thế lớn của tỉnh Sơn La; qua đó góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giúp Sơn La vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững.

 02:40 AM 30/05/2011  Lượt xem: 1540
Ngày 26 - 27/5, đoàn báo chí nước ngoài đã làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên và một số cơ quan chức năng của tỉnh để nghe thông báo cụ thể về diễn biến, nguyên nhân và kết quả xử lý vụ việc gây mất trật tự xã hội tại huyện Mường Nhé.

 01:14 AM 26/05/2011  Lượt xem: 2234
Các địa phương vùng Tây Bắc cần tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lợi dụng tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

 04:08 AM 20/05/2011  Lượt xem: 1436
Đúng 7 giờ sáng ngày 19/5, tất cả 149 khu vực bỏ phiếu tại 30 xã thuộc 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt khai mạc và tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, 28.911 cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu cử lần này.

 11:48 AM 17/05/2011  Lượt xem: 1359
Còn hơn một tuần nữa mới đến ngày bầu cử, nhưng đến nay công tác chuẩn bị tại các địa phương miền núi tỉnh Phú Yên đã cơ bản hoàn thành. Người dân nơi đây đang mong đợi đến ngày bầu cử để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình góp phần xây dựng đất nước.

 12:43 PM 16/05/2011  Lượt xem: 1390
Ngày 15/5, bắt đầu từ 7 giờ sáng, cử tri huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và huyện vùng cao Mường Tè (Lai Châu) đi bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 11:01 AM 13/05/2011  Lượt xem: 1326
Một số thông tin thổi phồng, không đúng sự thật về sự việc ở Mường Nhé là nhằm xuyên tạc chính sách của Nhà nước Việt Nam và thực tế tình hình ở Việt Nam. Việc bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số luôn luôn là ưu tiên cao của Việt Nam.

 01:39 AM 09/05/2011  Lượt xem: 1391
Đảng cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược của Đảng. Văn kiện Đại hội XI của Đảng xác định, đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta.