Ðắk Lắc, Bắc Kạn chăm lo đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa

03:33 AM 11/11/2010 |   Lượt xem: 1777 |   In bài viết | 

Các huyện Ea Kar, Krông Bông hỗ trợ mỗi nhà từ 8 đến 10 triệu đồng để xây dựng nhà ở mới. Ðến nay, riêng về nội dung nhà ở theo Quyết định 134 của  Thủ tướng  Chính  phủ, tỉnh Ðắk Lắc đã xây dựng mới, sửa chữa được 15.535 ngôi nhà, trong đó có 11.689 ngôi nhà xây dựng mới còn lại là sửa chữa. Tỉnh cũng đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho đồng bào các dân tộc xây dựng hơn tám nghìn ngôi nhà.

Phần lớn số nhà xây dựng mới, sửa chữa của đồng bào trên địa bàn đều được tỉnh lắp hệ thống điện miễn phí, có địa phương còn hỗ trợ thêm tủ, giường, quạt điện, ti-vi. Qua kiểm tra, hầu hết số nhà xây dựng mới và sửa chữa đều bảo đảm chất lượng.

Tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát thực trạng nhà ở của toàn bộ các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để có kế hoạch tiếp tục đầu tư xây dựng, phấn đấu đến năm 2011 không còn hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo còn phải ở nhà tạm.

* Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt việc triển khai Ðề án nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện nay, một số bệnh viện đã hoàn thành, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa các huyện còn lại, cụ thể: Công trình Bệnh viện đa khoa huyện Na Rì có tổng mức đầu tư hơn 59 tỷ đồng, quy mô 100 giường bệnh đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; công trình Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Ðồn có tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng với quy mô 70 giường bệnh đang trong quá trình thi công ba gói thầu xây lắp (khu khám và điều trị), dự kiến cuối năm 2010 công trình sẽ được đưa vào sử dụng; công trình Bệnh viện đa khoa huyện Ba Bể có tổng mức đầu tư gần 34 tỷ đồng, với quy mô 54 giường bệnh, đã hoàn thành và bàn giao sử dụng; công trình Bệnh viện đa khoa thị xã Bắc Cạn có tổng mức đầu tư gần 423 tỷ đồng, quy mô 50 giường bệnh, đã thi công xong hạng mục phòng khám, điều trị; công trình Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Thông có tổng mức đầu tư gần 32 tỷ đồng với quy mô 54 giường bệnh, đã hoàn thành các hạng mục chính; công trình Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Mới có tổng mức đầu tư gần mười tỷ đồng với quy mô 54 giường bệnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cùng với các dự án nâng cấp bệnh viện huyện, tỉnh Bắc Kạn đang triển khai xây dựng Bệnh viện đa khoa 500 giường bệnh. Công trình có tổng mức đầu tư là hơn một nghìn tỷ đồng, hiện đang trong quá trình thi công.

P.V (Theo Báo Nhân dân)