03:11 PM 12/05/2021  Lượt xem: 1757
Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp làm việc với tập thể Tạp chí Dân tộc.

 03:00 PM 10/05/2021  Lượt xem: 1160
Ngày 06/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2021.

 10:20 AM 06/05/2021  Lượt xem: 1614
Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp làm việc với tập thể Vụ Tổng hợp

 09:36 AM 26/04/2021  Lượt xem: 1591
Ngày 19/4/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 17 năm 2021.

 03:02 PM 02/03/2021  Lượt xem: 1376
Ngày 01/03/2021, Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 10 năm 2021.

 04:12 PM 20/01/2021  Lượt xem: 941
Ngày 8/01/2021, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 (Sau đây gọi Lễ Tuyên dương) đã chủ trì Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

 03:23 PM 05/01/2021  Lượt xem: 1677
Sáng 05/01/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban nhằm rà soát, báo cáo và chuẩn bị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự phiên họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Y Thông cùng Lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.