08:52 AM 05/08/2020  Lượt xem: 9184
Ngày 23/7/2020, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai các công việc liên quan đến chuẩn bị Đại hội.

 08:30 AM 05/08/2020  Lượt xem: 5083
Ngày 17/7/2020, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 chủ trì cuộc làm việc với một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

 08:36 AM 16/06/2020  Lượt xem: 1407
Ngày 02/6/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì cuộc làm việc với Tạp chí Dân tộc rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020.

 10:10 AM 08/06/2020  Lượt xem: 1464
Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì cuộc họp góp ý của các vụ, đơn vị về Đề án xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển điện tử.

 03:45 PM 28/05/2020  Lượt xem: 1605
Ngày 14/5/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020.

 08:51 AM 20/05/2020  Lượt xem: 1486
Ngày 18/5/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban về một số nội dung liên quan đến xây dựng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin báo cáo và duy trì Hệ thống quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng Internet.

 03:39 PM 31/03/2020  Lượt xem: 6469
Vào hồi 14h30 ngày 27/3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã họp với các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBDT, tiếp tục triển khai chủ trương quyết liệt của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.