02:30 PM 20/07/2014  Lượt xem: 2938
Trong tuần 29 (từ ngày 14-18/7/2014), Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 02:27 PM 13/07/2014  Lượt xem: 4883
Trong tuần 28 (từ 7/7 – 11/7/2014), Lãnh đạo Ủy ban đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

 02:24 PM 07/07/2014  Lượt xem: 2560
Trong tuần 27 (từ ngày 30/6 - 4/7/2014), Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 09:54 AM 03/01/2014  Lượt xem: 2456
Trong tuần, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo công việc sát sao. Các Vụ, đơn vị tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các Đoàn kiểm tra đang hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Các Vụ, đơn, chi bộ cơ bản hoàn thành việc đánh giá công chức, kiểm điểm đảng viên, bình xét khen thưởng; một số Vụ, đơn vị đã tổ chức tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014.

 09:54 AM 16/12/2013  Lượt xem: 2228
Ngày 16/12/2013, đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, nghe đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo công tác chỉ đạo điều hành trong tuần (từ ngày 09/12/2013 đến 13/12/2013)

 09:36 AM 25/11/2013  Lượt xem: 2405
Ngày 25 tháng 11 năm 2013, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2013

 09:34 AM 11/11/2013  Lượt xem: 2709
Ngày 11/11/2013, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trong tuần từ 04/11/2013 đến 08/11/2013