02:36 PM 16/03/2023  Lượt xem: 5646
Sáng ngày 16/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức phiên họp Ban Điều hành Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719), nhằm rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Dự án 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 04:01 PM 15/03/2023  Lượt xem: 1037
Ngày 14/3, UBND Tp. Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn. Đến dự có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

 01:43 PM 14/03/2023  Lượt xem: 8488
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa có văn bản trả lời cử tri về tình trạng thừa giáo viên ở miền xuôi và thiếu giáo viên ở miền núi.

 07:03 PM 11/03/2023  Lượt xem: 3772
Trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn bản, chiều 10/3, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã có buổi gặp mặt thân mật 30 cô đỡ thôn bản tiêu biểu trên toàn quốc. 30 cô đỡ thôn bản tiêu biểu đến từ 15 tỉnh, nằm trong đội ngũ hơn 1.500 cô đỡ thôn bản đang hoạt động tại 28 tỉnh thành hiện nay.

 03:19 PM 10/03/2023  Lượt xem: 3823
Sáng 10/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội nghị nhằm vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản. Hội nghị do GS.TS.BS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và bà Lesley Miller, Phó trưởng đại diện tổ chức UNICEF đồng chủ trì.

 09:06 PM 09/03/2023  Lượt xem: 1868
Ngày 09/3, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của BCH Trung ương Đảng và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đồng chủ trì Hội nghị.

 07:36 PM 09/03/2023  Lượt xem: 2764
Ngày 09/3, Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị về công tác tín ngưỡng, tôn giáo đồng bào DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị chức năng liên quan của Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ.

 07:32 PM 09/03/2023  Lượt xem: 4320
Sáng 09/3, tại Hội nghị cung cấp thông tin đối ngoại được tổ chức định kỳ hàng tháng, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra mắt Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”.

 03:15 PM 01/03/2023  Lượt xem: 2016
Theo đề án Bảo tồn di sản Không gian văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Gia Lai phục dựng một số lễ hội có sử dụng cồng chiêng của dân tộc Ba Na và Gia Rai; mở các lớp dạy đánh chiêng.