01:53 PM 27/02/2023  Lượt xem: 8621
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Theo đó, học sinh DTTS rất ít người được tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú.

 08:14 AM 27/02/2023  Lượt xem: 7723
Tại Phiên họp thứ 3 với các địa phương về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 diễn ra ngày 24/2 theo hình thức trực tuyến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG.

 09:23 AM 24/02/2023  Lượt xem: 4635
Trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép; hỗ trợ bình quân 3 tỷ đồng/công trình cấp nước.

 09:07 AM 24/02/2023  Lượt xem: 3877
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

 06:27 PM 16/02/2023  Lượt xem: 4050
Ngày 15/02, Hội LHPN tỉnh Phú Yên ra mắt mô hình điểm Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà tại thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa). Đây là nội dung hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021- 2025.

 08:59 PM 10/02/2023  Lượt xem: 3007
Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh theo đúng nhiệm vụ và mục tiêu, đạt hiệu quả về kinh tế - xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, góp phần thực hiện các mục tiêu của chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

 08:36 PM 10/02/2023  Lượt xem: 7912
Sáng 10/02, tại đầu cầu tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Tây Nguyên về kết quả thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung vào những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 10:36 AM 10/02/2023  Lượt xem: 4881
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). Theo đó, trường PTDTBT thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông và các hoạt động giáo dục đặc thù.

 10:18 AM 10/02/2023  Lượt xem: 2404
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 154/QĐ-BVHTTDL về việc ghi danh Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.