03:03 PM 04/01/2022  Lượt xem: 3582
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2238/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

 08:41 PM 03/01/2022  Lượt xem: 3761
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2239/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 08:39 PM 03/01/2022  Lượt xem: 3602
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam vừa ký Quyết định số 2222/QÐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 04:32 PM 24/12/2021  Lượt xem: 2770
Một trong các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về giảm nghèo bền vững là tăng cường triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo...

 08:24 AM 16/12/2021  Lượt xem: 3021
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/01/2022.

 09:32 AM 09/11/2021  Lượt xem: 3491
Liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đại biểu Quốc hội đề nghị cần lựa chọn để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các dự án giải quyết tình trạng thiếu hạ tầng thiết yếu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 10:05 AM 04/11/2021  Lượt xem: 1670
Sau gần 8 năm được Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng RIC triển khai dự án: “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng DTTS thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135” đã cho thấy sự thay đổi rất lớn về năng lực của cộng đồng trong xây dựng, vận hành và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình.

 09:09 AM 01/11/2021  Lượt xem: 3325
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 7957/VPCP-QHĐP truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 09:01 AM 26/10/2021  Lượt xem: 2042
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam các cấp thực hiện.