09:40 AM 19/08/2022  Lượt xem: 4069
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

 07:18 AM 12/08/2022  Lượt xem: 5664
Ngày 9/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký, ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 08:18 AM 26/07/2022  Lượt xem: 5055
Hỗ trợ tiền xây nhà với hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc; Công chức, viên chức một số ngành sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ; xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường;… là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022.

 09:51 AM 29/06/2022  Lượt xem: 5412
Là tỉnh có đồng bào DTTS sinh sống đông nhất khu vực Tây Nam bộ, Sóc Trăng xác định việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ lâu dài và liên tục, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống thu nhập của người dân vùng DTTS so với bình quân chung của tỉnh. Đặc biệt giai đoạn mới sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

 02:34 PM 20/06/2022  Lượt xem: 5972
Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất về lĩnh vực công tác dân tộc. Qua 10 năm triển khai thực hiện, Nghị định 05 cũng đã bộc lộ một số điểm bất cập, hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các chính sách mới liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 01:39 PM 13/06/2022  Lượt xem: 5411
Sáng 13/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

 09:31 AM 07/06/2022  Lượt xem: 4168
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã đi được hơn nửa chặng đường. Đặc biệt, phiên chất vấn tại kỳ họp sắp tới đang được cử tri quan tâm, đón đợi nhất. Nhóm phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri vùng đồng bào DTTS và miền núi gửi tới Quốc hội.

 09:30 AM 28/05/2022  Lượt xem: 5117
Chiều 27/5, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và phát triển bền vững”. Qua buổi tọa đàm cho thấy, an sinh xã hội, giải ngân đầu tư công hiệu quả, điều phối nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những giải pháp quan trọng.

 02:44 PM 20/04/2022  Lượt xem: 5220
Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, nhất là cấp cơ sở nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia.