02:15 AM 25/11/2010  Lượt xem: 2951
Thông qua chương trình "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH và CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi (Chương trình nông thôn miền núi), giai đoạn 2004 - 2010" do Bộ KH và CN hỗ trợ triển khai trên phạm vi toàn quốc, đến nay nhiều mô hình, dự án ứng dụng KH và CN ở Lạng Sơn bước đầu mang lại hiệu quả.

 03:06 AM 24/11/2010  Lượt xem: 2322
“Cúc cu, cúc cu. Chim rừng ca trong nắng...” khúc nhạc rừng tấu lên như muốn níu bước chân chúng tôi ở lại với những cánh rừng trồng xanh thẳm đồi núi Mai Sơn. Những câu chuyện về trồng rừng cứ đan dệt trong tiếng gió vi vu xuyên qua tán lá, tiếng chim ríu rít mừng màu xanh trở lại.

 03:32 AM 29/09/2010  Lượt xem: 2871
Hiện hầu hết các loại giống, cây trồng, vật nuôi trong tỉnh Lạng Sơn đều được nông dân áp dụng khoa học công nghệ (KHCN), nên năng suất, chất lượng ngày càng tăng. Qua đó đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

 05:53 AM 05/06/2010  Lượt xem: 2697
Nhiều năm nay, người nông dân vùng sâu, xa trong tỉnh Hòa Bình đã biết đến công nghệ dùng chế phẩm EM để sử dụng cải tạo đất, xử lý môi trường, trồng nấm rơm từ tận dụng rơm trên đồng ruộng, sử dụng bếp đun củi cải tiến tiết kiệm năng lượng, giữ rơm khô cho trâu, bò ăn… Để bà con được hưởng những thành tựu đó có sự góp phần của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

 05:50 AM 05/06/2010  Lượt xem: 2770
Diễn biến thời tiết ngày càng bất thường và khắc nghiệt khiến công tác ứng phó với thiên tai càng thêm phức tạp và nặng nề. Tuy nhiên dù bất kỳ trong tình huống thiên tai nào xảy ra và ảnh hưởng đến địa phương nào thì địa phương đó phải chủ động triển khai ứng phó ngay theo phương châm "4 tại chỗ".