02:39 AM 14/09/2012  Lượt xem: 1751
Trước thực trạng chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên còn nhiều hạn chế, bất cập về năng lực quản lý, ngày 05/3/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 253/QĐ- TTg phê duyệt Đề án “Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002- 2010”. Một trong những nội dung của Đề án là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở ở địa phương, trong đó có nội dung quy hoạch tạo nguồn cán bộ tại chỗ, đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số.

 07:51 AM 10/09/2012  Lượt xem: 5636
Trong lịch sử dựng nước, giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn phát huy tinh thần anh dũng, kiên cường, bất khuất, không cúi đầu trước bất cứ kẻ thù xâm lược nào. Cũng trong quá trình ấy, dân tộc Việt Nam ý thức rất rõ ràng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trong đó có việc bảo tồn vốn tiếng nói, chữ viết riêng.

 11:38 AM 17/08/2012  Lượt xem: 1235
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ đề ra thì vấn đề nghiên cứu mở rộng chính sách tín dụng giúp các hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững là hết sức cần thiết.

 04:10 AM 31/05/2012  Lượt xem: 1131

 04:15 AM 24/05/2012  Lượt xem: 1139
Hủ tục hôn nhân cận huyết đã và đang khiến nhiều bản làng nằm nép mình dưới chân dãy Trường Sơn của huyện sơn cước A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đắm chìm trong cơn mê truyền kiếp.

 03:28 AM 23/04/2012  Lượt xem: 1245
Ông Hà Sĩ Bút, Trưởng thôn Ðai Thôn, xã Ia R'vê, huyện Ea Súp (tỉnh Ðắk Lắk) nhớ lại, năm 2004, khi chính thức đặt chân lên dải đất biên giới này đúng vào những ngày mùa khô, nắng hạn, nhìn đất đai bạc trắng, khô khát, ai cũng ngao ngán.

 09:57 AM 10/04/2012  Lượt xem: 1273
Với đặc thù là một tỉnh miền núi, giao thông còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, trong những năm qua, Hà Giang đã phát huy mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ khuyến nông viên thôn bản, nhằm đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo.

 01:39 AM 28/12/2011  Lượt xem: 1199
Vượt lên những khó khăn, trong thời gian qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền thị trấn Mai Châu đã xác định mục tiêu xây dựng thị trấn thành đô thị văn minh và hiện đại, đây là nhiệm vụ khó khăn, nặng nề.

 10:35 AM 21/12/2011  Lượt xem: 1249
Tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V đã thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi của tỉnh giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020, với tổng mức đầu tư trên 540 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh đầu tư trực tiếp trên 272 tỉ đồng, vốn lồng ghép từ Chương trình nông thôn mới 182 tỉ đồng và huy động các nguồn vốn khác.