10:00 AM 13/10/2010  Lượt xem: 3460
Theo thống kê của Uỷ ban Dân tộc, giai đoạn 2006-2010, trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn (xã 135) có khoảng 20 nhóm chính sách đang được triển khai thực hiện liên quan đến xoá đói, giảm nghèo, với nội dung phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân.

 09:47 AM 13/10/2010  Lượt xem: 3280
Lồng ghép việc chăn nuôi với các chương trình trồng cỏ, dự trữ rơm rạ, tích trữ cỏ khô cho trâu bò trong mùa đông, đến nay trên 80% hộ dân trong huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã làm chuồng trại nuôi nhốt trâu bò theo hình thức bán chăn thả.

 09:46 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2450
Sau 5 năm thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá với 8 dự án được triển khai đã thúc đẩy nông nghiệp Lào Cai chuyển biến mạnh, có bước đột phá mới, tạo đà cho phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

 09:45 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2625
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1831/QĐ- TTg ngày 01/10/2010 phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015.

 09:40 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2940
Trong những năm qua, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn dành nhiều quan tâm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bộ mặt nông thôn miền núi đã thay da đổi thịt, đời sống của đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt, sự chênh lệch giữa miền núi với miền xuôi đã được thu hẹp. Hiện đã có 40 chương trình cấp quốc gia, trong đó có 30-35 chương trình đầu tư trực tiếp cho miền núi hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn đã giảm nhanh từ 60% năm 1997 xuống còn dưới 30% năm 2009. Thu nhập của các hộ nghèo đã được tăng lên đáng kể nhờ các chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc bảo vệ rừng, chính sách hỗ trợ sản xuất và hỗ trợ xuất khẩu lao động...

 09:04 AM 13/10/2010  Lượt xem: 3011
Vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc và đảm bảo tiến độ xây dựng công trình Thủy điện Hủa Na, 1.213 hộ dân của 2 xã Đồng Văn, Thông Thụ, huyện Quế Phong phải di dời khỏi bản cũ đến với 17 điểm tái định cư, nhường đất cho mặt bằng công trường. Đến nay, khu tái định cư (TĐC) Piêng Cu (xã Tiền Phong) là điểm đầu tiên đã sẵn sàng tiếp nhận 150 hộ, gần 580 nhân khẩu di chuyển về.

 09:04 AM 13/10/2010  Lượt xem: 3204
Thuộc vùng đất cổ Xứ Đoài, địa hình bán sơn địa, cách Thủ đô Hà Nội 60 km về phía Tây, huyện Ba Vì có diện tích đất tự nhiên trên 428 km2, hình thành 3 vùng địa hình rõ rệt: Vùng núi, đồi gò và đồng bằng. Dân số trên 26 vạn người, gồm 3 dân tộc chủ yếu: Kinh, Mường, Dao (trong đó, trên 2,2 vạn người thuộc dân tộc Mường, dân tộc Dao) và một số dân tộc thiểu số khác. Đơn vị hành chính gồm 30 xã và 01 thị trấn.

 03:16 AM 12/10/2010  Lượt xem: 3066
Tủa Chùa (Điện Biên), mảnh đất nơi đây thuở ban đầu với nền sản xuất chủ yếu là tự cung, tự cấp; đời sống của đồng bào các dân tộc hết sức khó khăn, vất vả vì đất canh tác chủ yếu là nương rẫy. Bên cạnh đó, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại đi kèm với các vấn đề xã hội diễn biến phức tạp như tình trạng di dịch cư tự do, tranh chấp đất đai; trồng cây thuốc phiện, lợi dụng tự do tín ngưỡng tuyên truyền đạo trái pháp luật… Với bản lĩnh và truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, bằng việc khơi dậy tiềm năng, lợi thế, cộng với những chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây đã góp phần tạo nên “sức bật mới” cho huyện từ tinh thần đoàn kết, đổi mới với hướng đi, cách làm phù hợp với đặc điểm, điều kiện của một huyện vùng cao.

 06:02 AM 05/06/2010  Lượt xem: 3580
Xưa kia, dân tộc Pu Péo còn có tên gọi là Ka Beo, Pen Ty Lô Lô. Pu Péo là một trong những dân tộc có số dân ít nhất trong cộng đồng 54 dân tộc anh em ở Việt Nam. Ðịnh cư chủ yếu ở Hà Giang, bà con người Pu Péo vừa làm ruộng nước, vừa tận dụng thế mạnh của rừng nhưng cũng rất có ý thức trong việc trồng và bảo vệ rừng. Ðặc sắc hơn cả là cho đến nay, người Pu Péo vẫn duy trì lễ cúng thần rừng rất độc đáo vào ngày 6-6 (âm lịch) hằng năm...