02:37 AM 14/10/2010  Lượt xem: 2019
Hội Phụ nữ xã Cư Yên, huyện Lương Sơn hiện có 630 hội viên, sinh hoạt trong 14 chi hội. Những năm qua, hội phụ nữ Cư Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

 10:10 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2006
Từ nay đến hết năm 2010, sẽ tiếp tục việc cấp (không thu tiền) báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006.

 10:05 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2510
Con đường ngoằn ngoèo thảm nhựa phẳng lỳ hai bên xanh mướt những vạt cao su, mỳ cao sản đưa chúng tôi về với Pô Kô- một xã thuần nông của huyện Đăk Tô nhưng đang dần được “thay da đổi thịt” nhờ chính “cái” thuần nông ấy…

 10:01 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2242
“Về bản mới tốt hơn rất nhiều, có chỗ ở ổn định, có đất trồng rừng nên chúng tôi phấn khởi lắm. Giờ ai chăm chỉ làm ăn là hết khổ thôi!”.  

 10:00 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2967
Theo thống kê của Uỷ ban Dân tộc, giai đoạn 2006-2010, trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn (xã 135) có khoảng 20 nhóm chính sách đang được triển khai thực hiện liên quan đến xoá đói, giảm nghèo, với nội dung phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân.

 09:47 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2648
Lồng ghép việc chăn nuôi với các chương trình trồng cỏ, dự trữ rơm rạ, tích trữ cỏ khô cho trâu bò trong mùa đông, đến nay trên 80% hộ dân trong huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã làm chuồng trại nuôi nhốt trâu bò theo hình thức bán chăn thả.

 09:46 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2013
Sau 5 năm thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá với 8 dự án được triển khai đã thúc đẩy nông nghiệp Lào Cai chuyển biến mạnh, có bước đột phá mới, tạo đà cho phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

 09:45 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2194
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1831/QĐ- TTg ngày 01/10/2010 phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015.

 09:40 AM 13/10/2010  Lượt xem: 2261
Trong những năm qua, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn dành nhiều quan tâm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bộ mặt nông thôn miền núi đã thay da đổi thịt, đời sống của đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt, sự chênh lệch giữa miền núi với miền xuôi đã được thu hẹp. Hiện đã có 40 chương trình cấp quốc gia, trong đó có 30-35 chương trình đầu tư trực tiếp cho miền núi hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn đã giảm nhanh từ 60% năm 1997 xuống còn dưới 30% năm 2009. Thu nhập của các hộ nghèo đã được tăng lên đáng kể nhờ các chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc bảo vệ rừng, chính sách hỗ trợ sản xuất và hỗ trợ xuất khẩu lao động...