10:26 AM 04/07/2013  Lượt xem: 1244
Xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu trọng tâm trong mối quan tâm chung của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam . Trong thực tế, hoạt động giảm nghèo đã đạt được những tiến bộ đáng kể nhưng còn không ít khó khăn, thách thức cần vượt qua để thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. 

 09:03 AM 03/07/2013  Lượt xem: 1949
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, toàn vùng Tây Nguyên có 593 xã  triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó: Kon Tum 81 xã; Gia Lai 185 xã; Đăk Lăk 152 xã; Đăk Nông 61 xã và Lâm Đồng 114  xã.

 10:37 AM 12/06/2013  Lượt xem: 1129
Chương trình 30a của Chính phủ nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo trong cả nước. Trạm Tấu là một trong hai huyện nghèo của tỉnh Yên Bái được hưởng lợi từ chương trình này.

 09:02 AM 15/05/2013  Lượt xem: 1112
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả bước đầu thực hiện giai đoạn I Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo.

 11:05 AM 17/04/2013  Lượt xem: 5354
Theo số liệu thống kê đất đai năm 2011, Tây Nguyên có tổng diện tích tự nhiên là 5,46 triệu ha, trong đó có 1,99 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp và 2,8 triệu ha đất lâm nghiệp (có 2,6 triệu ha rừng tự nhiên). Diện tích đất bazan chiếm 28,1% tổng diện tích tự nhiên của vùng và 74,25% diện tích đất bazan của cả nước (2,06 triệu ha). Đất đai và khí hậu Tây Nguyên rất phù hợp đối với việc trồng cây lương thực và cây công nghiệp. 

 11:01 AM 17/04/2013  Lượt xem: 1995
Năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội toàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nói riêng tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã có những chuyển biến tích cực; đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn nhìn chung ổn định và từng bước được cải thiện; các dân tộc chung sống đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có những vấn đề nổi cộm về tôn giáo, dân tộc trên địa bàn; tình hình di cư tự do không có phát sinh mới; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi và khu vực biên giới được đảm bảo. 

 09:14 AM 16/04/2013  Lượt xem: 1299
 Dân tộc và miền núi có vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của cả nước. Từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng miền, các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. 

 01:56 AM 16/04/2013  Lượt xem: 1912
Dân tộc Chăm tại Bình Thuận hiện có 35.000 người (chiếm 23% dân số Chăm trong cả nước), chủ yếu phân bố tại 4 xã thuần đồng bào Chăm và 9 thôn xen ghép thuộc 6/10 huyện thị, thành phố của tỉnh, với 2 tôn giáo chính Balamôn (17.920 người), Bani (16.280 người).

 01:45 AM 16/04/2013  Lượt xem: 2207
Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có tổng diện tích tự nhiên 781.042,7 km 2, với dân số trên 1,2 triệu người, gồm 35 thành phần dân tộc, trong đó có 34 dân tộc thiểu số, định cư sinh sống ở 15 xã thuần và 32 thôn xen ghép thuộc 8/10 huyện, thị, thành phố của tỉnh, với dân số trên 81 nghìn người (chiếm tỷ lệ 7% dân số toàn tỉnh). Các dân tộc thiểu số cư trú đều khắp các địa bàn trong tỉnh; mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội riêng, rất phong phú và đa dạng, tạo nên tính thống nhất trong nền văn hoá tại địa phương.